کاربر گرامی برای فعال شدن محصولات مورد نیاز خود ابتدا تیک انتخاب محصول را بزنید
پس از ارسال سفارش یک کد پیگیری دریافت می کنید، و می توانید در صورت نیاز، پیگیر سفارش خود باشید
نکته مهم: در هنگام سفارش محصول به openloop یا closeloop بودن محصول دقت فرمایید

متعلقات تعداد محصول نام محصول انتخاب محصول
میکرولیفت
مــحـک
اکولیفت
اکومحک
اکو آرکو 7.5 تلفیقی
تلفیقی HP mont 7.5
تلفیقی HP mont 11
     OPEN LOOP
     CLOSE LOOP
(DANFOSS) حامی 7.5
     OPEN LOOP
     CLOSE LOOP
(DANFOSS) حامی 11
     OPEN LOOP
     CLOSE LOOP
(DANFOSS) حامی 15
(YASKAWA) صبا 7.5
(YASKAWA) صبا 11
(YASKAWA) صبا 15
نجات اضطراری + Geffran 7.5 kw
نجات اضطراری + Geffran 11 kw
نجات اضطراری + Geffran 15 kw
17A زیلابگ تلفیقی
23A زیلابگ تلفیقی
32A زیلابگ تلفیقی
(OPEN) تلفیقی LG 7.5
YASKAWA 7.5 گرلس تلفیقی
YASKAWA 11 گرلس تلفیقی
ناجی
جعبه رویزیون کارکدک
جعبه رویزیون ساده
جعبه سه فاز معمولی
جعبه سه فاز اتوماتیک
باطری

پر کردن موارد ستاره دار الزامیست *
نام *
نام خانوادگی *
تلفن ثابت *
به همراه کد شهرستان
موبایل *
نام شرکت